Skip to content

Акт злуки зунр та унр

Скачать акт злуки зунр та унр djvu

Хотя из современных учебников истории складывается впечатление, злуки, кроме УНР и ЗУНР, никаких иных республик в Украине не было, но в действительности унр обстояло. 1.Причини об'єднання УНР зунр ЗУНР В УНР основна увага приділялась соціальним питанням, правам національних зунр, у той час як у ЗУНР основне питання було національне.

При владі в УНР знаходились молоді діячі, які у своїй діяльності значною мірою керувалися революційним романтизмом. Акт злуки УНР та ЗУНР. После объединения ЗУНР акт Западной областью УНР (ЗО УНР), а золотой лев на голубом злуки как герб ЗУНР уступил тризубові. Згодом більшу частину Західної області УНР окупували польські війська, Північну Буковину - унр. Скоропадський зрікся влади, а 19 грудня акт Києва урочисто в’їхала Директорія, відновивши УНР.

Акт «злуки» был торжественно провозглашен в Киеве на Софиевской площади. Отныне ЗУНР провозглашалась автономной Западной областью в составе УНР. Правда, радость верхов омрачало то, что киевляне, наблюдавшие за этим, не испытывали особенного восторга. Большинство из них симпатизировало или белым, или красным, а Петлюру и его хлопцев считали обычными разбойниками, явившимися в Киев пограбить.

Даже автор выпущенной в эмиграции «Історії Української Держави XX століття» Исидор Нагаевский вынужден был признать, что за актом «злуки» Петрушевича с Петлюрой на Софиевской площади «багато глядачів пригля. Урочистий Акт злуки розпочався 22 січня р.

о й годині. Державний секретар ЗУНР Л. Цегельський зачитав і передав В. Винниченку ухвалу Української національної ради від 3 січня р. Представник Директорії Ф. Швець оголосив Універсал, у якому зазначалося: " Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Ужгородська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.  Віднині є єдина незалежна УНР.

Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу з'єднати всі спроби своїх синів для утворення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя робочого люду". 1) Українська Народна республіка за доби Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. 2) Проголошення ЗУНР.

Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами. 3) Боротьба за владу в Україні в рр. проголошення УРСР. Запровадження політики "воєнного комунізму". Боротьба проти Денікінщини.  Не виправдав сподівань і акт возз'єднання, як УНР, так і ЗУНР не мали реальних сил, щоб посилити інтеграцію та державність, між республіками існували розбіжності в політичних позиціях та орієнтації на міжнародній арені. Сили директорії катастрофічно танули наприкінці січня р., залишилось 21 тис.

бійців. Армія страждала від нестачі матеріального постачання та озброєння, незадовільного санітарного стану. Однак злука УНР і ЗУНР не була тоді доведена до завершення. Юридичний і правовий акт об’єднання фактично не означав реального злиття двох суб’єктів угоди в єдину державну структуру.

Після злуки соборна УНР не стала ані унітарною, ані федеративною країною. ЗУНР зберегла за собою власні органи законодавчої та виконавчої влади, а вплив Директорії й надалі обмежувалася територією на схід від річки Збруч.

Кожне з державних утворень продовжувало розпоряджатися власними військами, дії яких, щоправда, були скоординовані. Крім того, остаточне рішення про державне злиття мали прийняти загальноукраїнські. АКТ ЗЛУ́КИ УНР і ЗУНР – політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та.

УНРада сформувала делегацію для поїздки в Київ січня р. в Києві на Софіївському майдані було проголошено возз'єднання УНР та ЗУНР в єдину соборну державу(«акт злуки»)· Наступного дня було оголошено відповідні постанови Трудового Конгресу.

3 цього часу ЗУНР дістає назву —Західна Область УНР (ЗОУНР)· Але через воєнний час практичне об'єднання обох державних організмів відкладалося намайбутнє. Це питання остаточно мали вирішити Всеукраїнські Установчі Збори.  Існування УНР також ставало дедалі більш проблематичним з огляду на вторгнення радянських військ.Фактично керівництво як УНР так і ЗУНР надалі продовжували діяти на власний розсуд.

1.Причини об'єднання УНР та ЗУНР В УНР основна увага приділялась соціальним питанням, правам національних меншин, у той час як у ЗУНР основне питання було національне. Суттєво різнилася у правах еліта двох держав.

При владі в УНР знаходились молоді діячі, які у своїй діяльності значною мірою керувалися революційним романтизмом.  Також в Універсалі зазначалося, що Акт злуки має бути затвердженим Установчими зборами, скликаними з території всієї України.

До того часу Західна область УНР (ЗОУНР) залишалась при своїх власних законодавчих і виконавчих органах. Слайд 8. После объединения ЗУНР становилась Западной областью УНР (ЗО УНР), а золотой лев на голубом фоне как герб ЗУНР уступил тризубові. Было решено, что Декларацию об объединении должны утвердить Учредительное собрание, которое предполагалось созвать в ближайшее время с территории всей Украины.  Евгений Петрушевич(фото) Впрочем юридический акт злуки не означал реального слияния двух субъектов сделки в единую государственную структуру.

ЗУНР сохранила за собой собственные органы законодательной и исполнительной власти с четко очерченными объему и направлениям их полномочий.

Власть Директории и в дальнейшем ограничивалась территорией на восток от реки Збруч.

txt, doc, PDF, djvu