Skip to content

Нормативно правовий акт за сферою дії

Скачать нормативно правовий акт за сферою дії txt

Акт нормативно-правових актів за галузями законодавства: цивільні; кримінальні; нормативно кримінально-процесуальні; адміністративно-процесуальні та ін.

дія нормативно-правового акта у часі застосування нормативно-правового акта дії фактів (дій, подій) чи правовідносин, що виникли після набрання ним чинності або до набрання ним чинності і тривали на момент набрання актом чинності; Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів автоматизована система збирання, накопичення, обліку та зберігання нормативно-правових актів; закон нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, правовий регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом встановлення статусу, загальнообов'язкових правил повед.

Поняття та види нормативно-правових актів. Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс. Содержит знаков, 1 сфера и 0 изображений.Диплом.Нормативно правові акти.Зміст Вступ 1.

Нормативно-правові акти класифікуються за різними критеріями: 1. За юридичною силою: закони та підзаконні нормативні акти. 2. За сферою дії: загальні, спеціальні та локальні. 3. За часом дії: постійні і тимчасові. 4. За характером волевиявлення: акти встановлення норм права, акти зміни норм права та акти скасування норм права.

5. За суб'єктами ухвалення: акти органів держави; акти, прийняті народом у процесі референдуму; спільні акти органів держави і недержавних утворень. 6. За галузевою належністю: цивільні; кримінальні; адміністративні; кримінально-процесуальні та ін. 7. За зовнішньою. Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права. Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування)  За сферою дії та за суб'єктами, що їх видають, підзаконні нормативно-правові акти поділяються на такі види: • акти загальної дії.

їх дія поширюється на всіх суб'єктів, що знаходяться на території держави. дія нормативно-правового акта у часі застосування нормативно-правового акта стосовно фактів (дій, подій) чи правовідносин, що виникли після набрання ним чинності або до набрання ним чинності і тривали на момент набрання актом чинності; Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів автоматизована система збирання, накопичення, обліку та зберігання нормативно-правових актів; закон нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, який регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом встановлення статусу, загальнообов'язкових правил повед.

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є визначення поняття «нормативно-правового акту», з`ясування його місця й ролі в житті держави. Дослідження проблематики юридичної сили, набуття чинності та моменту припинення дії дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні питання його врегулювання відносин в державі законом, його виконання, дотримання наказів, інструкцій тощо.

Дія закону в просторі. Нормативно-правові акти, в тому числі цивільно-правові, діють на всій території України. Закони, нормативні акти міністерств та відомств, центральних органів управління також діють на всій території країни, а акти місцевих органів — на території відповідної області (міста, району).

В окремих випадках у законах та в інших нормативних актах може бути передбачено, що вони підлягають застосуванню лише в певних адміністративно-територіальних одиницях, тобто дія такого акта обмежена визначеними ним адміністративними кордонами. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України.

Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання: дослідити поняття закону його особливості та значення; розглянути основні види законів; 2 охарактеризувати поняття та види підзаконних актів; 3 визначити співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України; 4 проаналізувати порядок прийняття законів; 5 дослідити проблеми законотворчості в Україні.

Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те що закони та інші нормативні. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Теорія держави і права.

Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Поняття та види нормативно-правових актів.

PDF, rtf, PDF, EPUB