Skip to content

Обліково фінансові документи акт доручення розписка

Скачать обліково фінансові документи акт доручення розписка rtf

Фінансові видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Доручення. Доручення. Розписка. Розписка. Реквізити: доручення виду документа (розписка); — посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку; — кому дається розписка; — у акт конкретно дано розписку (обов’язково слід документи точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів).

До цієї групи належать документи, які підтверджують здійснення фінансово-розрахункових операцій: акт, обліково лист, накладна, платіжне доручення, розписка тощо.

Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення по предмету Иностранный язык. Размер: КБ. Содержит знака, 1 таблица и 0 изображенийДілові папери. Обліково фінансові документи. Розписка. Доручення..  Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму. Реквізити: назва виду документа (розписка); — посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку; — кому дається розписка. Обліково-фінансові документи.

Розписка. Доручення Раздел: Топики по английскому языку Тип: учебное пособие Добавлен 16 марта Похожие работы Просмотров: Комментариев: 9 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать.

Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення. Вимоги до ділових паперів. 1. Ділові папери складаються за єдиною формою. 2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.  Заст.директора Прохоров П.П.

Доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії. діловий папір доручення розписка. Група. Призначення. Обліково-фінансові документи. Читайте также  Доручення– письмове повноваження, за яким організація або окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні дії або одержувати матеріальні цінності.

Доручення можуть видаватися на розпорядження майном, на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, на ведення справ у судових (арбітражних) органах та ін. Доручення поділяють на офіційні й особисті. В офіційному дорученні має бути зазначено: 1) назву організації, яка видає доручення; 2) номер доручення й дату видачі  Розписка– це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів, завірений підписом одержувача.

Має довільну форму. Size: Mb.; Баган М. П., канд філол наук, доц кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету. Условие задачи: Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення. Вимоги до ділових паперів. 1. Ділові папери складаються за єдиною формою. 2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу. 3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).

4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення). 5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу.

Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення. Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її документування відповідними документами. Обліково-фінансові документи забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити банківські, фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та бухгалтерських працівників.  Доручення –це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Обліково-фінансові документи. До цієї групи належать документи, які підтверджують здійснення фінансово-розрахункових операцій: акт, гарантійний лист, накладна, платіжне доручення, розписка тощо. Акт -документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які установлені факти або події. Акт складають після ухвал, при передачі товарно-грошових цінностей однією особою іншій; після приймання завершених об`єктів будівництва; при проведенні випробувань нової техніки; при нещасних випадках та ін.

Він оформлюється комісією, створеною керівником підприємства і затверджується вищою у. Документ — основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму. Реквізити: назва виду документа (розписка); — посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку; — кому дається розписка; — у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів); — на пі.

fb2, doc, txt, EPUB