Skip to content

Утворення зунр акт злуки

Скачать утворення зунр акт злуки EPUB

У цей день 86 років тому відбулося прийняття Акту Злуки Української Народної Зунр та Утворення Народної Республіки. Акт злуки УНР і ЗУНР. Акт злуки УНР акт ЗУНР. Однак Акт Злуки все ж мав велике історичне значення, дав змогу заявити про неподільність українських земель, єдність і солідарність українського народу, став дороговказом для сучасної України.

Також в Універсалі зазначалося, що Акт злуки має бути затвердженим Установчими зборами, скликаними з злуки всієї України.

У січні р. незалежність проголосила Українська Народна Республіка, а в листопаді го постала незалежна Західно-Українська Народна Республіка. Лідери останньої ініціювали об'єднання.

Західноукраїнська делегація розпочала переговори з гетьманом Павлом Скоропадським, а згодом продовжила з Директорією УНР.  Однак війна стала головною причиною, чому не вдалося реалізувати Акт Злуки.

У лютому р. урядові установи УНР змушені були залишити Київ, який зайняли більшовики. Згодом більшу частину Західної області УНР окупували польські війська, Північну Буковину - румунські, Закарпаття відійшло Чехословаччині. Работа по теме: dimka. Глава: Західноукраїнська Народна Республіка. Акт злуки унр і зунр. ВУЗ: НУФВСУ.  Акт злуки унр і зунр.

На відміну від УНР на західноукраїнських землях активізувався національно-визвольний рух. 13 листопада р. було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУН Р). Президентом її став Євген Петрушевич. ЗУНР ухвалила низку законів: про державну мову (15 лютого р.) - державною проголошувалась українська мова з правом національних меншостей зноситися з урядом і адміністрацією на місцях своїми рідними мовами; про шкільництво (13 лютого); про громадянство (8 квітня); про земельну реформу (14 квітня).

У цей день 86 років тому відбулося прийняття Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.  Провозглашение «злуки» ЗУНР с несуществующей ни юридически, ни фактически УНР состоялось 10 ноября г.

(оформили ее только 22 января г.). Объяснялось это тем, что, по мнению руководства ЗУНР, украинцы Буковины и Галичины, которых было от 2 до 3млн., были бы в противном случае обязательно ассимилированы поляками, которых насчитывалось около 22 млн.  Ведь формально «Акт злуки» денонсирован. Денонсирован лично Петлюрой во время подписания Варшавского договора им и Пилсудским через 15 месяцев после «Дня Злуки».

Что же мы тогда празднуем?. АКТ ЗЛУ́КИ УНР і ЗУНР – політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та.  Незважаючи на складне становище обох укр. держ. утворень, їхнє кер-во продовжувало справу об’єднання України. Розуміючи, що возз’єднання повинно мати принципове правове обґрунтування, Держ. секретаріат ЗУНР виробив проект поперед. договору і направив до Директорії, яка перебувала в той час у Фастові, делегацію (Д. Левицького і Л.

Цегельського). Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики или Акт объединения УНР и ЗУНР, часто именуемый «Акт Злуки» — торжественное провозглашение 22 января года объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Стремясь получить помощь в борьбе с поляками, наступавшими на ЗУНР, Украинская Национальная Рада в конце ноября года направила в Киев к гетману Скоропадскому своих. ЗУНР було перейменовано в Західну область Української Народної Республіки (ЗОУНР). Державним гербом Соборної України став Тризуб. День 22, січня р. був одним із найпрекрасні-ших моментів нашої непростої, нерідко трагічної історії, назавжди залишившись у пам'яті українського народу як свято Соборності України.

Але до справжнього об'єднання справа так і не дійшла. Вже через кілька днів після проголошення Злуки Директорія під тиском російських більшовицьких орд змушена була покинути Київ. Тому західним українцям годі було чекати якоїсь реальної допомоги з Наддніпрянщини. Справа бор. Уряд ЗУНР складався з представників української аристократії та інтелігенції, яка мала великий досвід парламентської боротьби і в своїй діяльності виходила з потреб моменту.

Незважаючи на розбіжності і власні амбіції, лідери двох українських держав перед обличчям смертельної небезпеки прийшли до згоди про об'єднання. Здійснювалась мрія багатьох поколінь борців за незалежність і соборність України.  Також в Універсалі зазначалося, що Акт злуки має бути затвердженим Установчими зборами, скликаними з території всієї України.

До того часу Західна область УНР (ЗОУНР) залишалась при своїх власних законодавчих і виконавчих органах. Рішення про злуку було затверджено на Трудовому конгресі, який відбувся 22 січня р. Акт злуки УНР і ЗУНР. Дата і місце. 22 січня р., Київ, Софійський майдан.  3 січня р. на сесії УНРади у Станіславі було прийнято Ухвалу «Про злуку Західноукраїнської Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою» в «одну, одноцільну, суверенну Народню Республіку», тобто по суті ратифіковано Фастівську угоду від 1 грудня р.

Про цей факт державний секретар ЗУНР Д. Вітовський негайно повідомив керівництво УНР.

txt, txt, fb2, fb2